menusearch
pasargadsanat.com

چشم اندازها

(0)
(0)
چشم اندازها

با توجه به اهمیت رونق این نوع کسب و کار و با توجه به استقبال کاربران و فعالان در این عرصه و اهمیت جهانی شدن کسب و کار مدیران کشور سعی بر این داشتند به گونه ای رسمیت بیشتری به این دسته از کسب و کارها ببخشند و در کنار آن باعث ایجاد امنیت بیشتری در فضای کسب و کار الکترونیک کشور شوند.

ما بر آنیم که تو پیشه و کسوت دیرینه خود بهترین باشیم و به مانند گذشته تا به حال بر قله موفقیت بدرخشیم .
پاسارگاد صنعت به آن می‌اندیشد که به قطب خرید و فروش انواع جک و قالب فلزی ایران تبدیل شده و سپس گام‌‌‌‌های بزرگی در عرصه‌‌‌‌های جهانی بردارد.